startpagina     sitemap     contactLevensloopregeling

De levensloopregeling is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof of een sabbatical leave, maar ook een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen. "Onbetaald" wil zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een uitkering uit zijn levenslooptegoed.

Werknemers hebben een wettelijk recht om mee te doen aan een levensloopregeling. De werkgever is verplicht hieraan mee te werken. De werknemer neemt deel aan de levensloopregeling door een percentage van zijn brutoloon opzij te zetten op een levensloopspaarrekening of te storten als premie voor een levensloopverzekering.

De levensloopregeling kan onder andere uitgevoerd worden door banken, verzekeraars en dochters van pensioenfondsen. De meeste van deze instellingen bieden verschillende varianten aan: spaarrekeningen, beleggingsrekeningen (veelal met een keuze uit verschillende risicoprofielen) en/of een verzekeringsvariant. Bij de beleggingsvariant bestaat het risico voor de deelnemer dat door tegenvallende beleggingsresultaten op enig moment het levenslooptegoed lager is dan het gestorte bedrag.

Werknemers mogen jaarlijks maximaal 12% van hun jaarsalaris inzetten in de levensloopregeling. Zij kunnen doorsparen totdat er 210% van hun bruto jaarsalaris op de rekening staat. Het spaartegoed mag dan nog wel groeien door bijvoorbeeld spaarrente of beleggingsrendement. En als zij verlof hebben opgenomen, kan er gewoon weer doorgespaard worden tot het wettelijk maximum.

Over het bedrag dat de werknemer spaart wordt (op het moment van inleggen) geen loonheffing ingehouden, maar wel premies werknemersverzekeringen. Op het moment dat de werknemer het levenslooptegoed aanwendt voor een periode van verlof wordt wel loonheffing ingehouden, maar geen premies werknemersverzekeringen. Daarbij geldt een extra loonheffingskorting per gespaard jaar. De inkomensafhankelijke premie zorgverzekering wordt net als de loonheffing niet in het jaar van sparen over de inleg, maar wel in het jaar van uitbetalen over de uitkering berekend. Over het saldo wordt geen vermogensrendementsheffing berekend. Daar staat tegenover dat uiteindelijk loonheffing wordt betaald over de uitkering, inclusief rente. Dat pas bij opname loonheffing ingehouden wordt, kan als voordeel hebben dat dat dan tegen een lager belastingtarief gebeurt, indien het jaarinkomen dan lager is. Dat tijdens het sparen premies werknemersverzekeringen worden ingehouden heeft voor de werknemer als voordeel dat het sparen niet ten koste gaat van het recht op een eventuele uitkering (WW, WAO of WIA).

De levensloopregeling is een spaarregeling, dat wil zeggen dat de werknemer recht heeft om te sparen, maar niet om verlof op te nemen. In een aantal gevallen is een wettelijk recht op onbetaald verlof geregeld, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. In gevallen waarin geen wettelijk recht bestaat, moeten werknemer en werkgever (individueel of bij cao) afspraken maken over het opnemen van verlof. Wel kan de werknemer vervolgens zelf bepalen hoeveel hij opneemt uit het levenslooptegoed; hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een uitkering te krijgen ter hoogte van 70% van zijn salaris, maar elk ander percentage is ook mogelijk. De uitkering mag echter niet hoger zijn dan het laatstverdiende salaris voorafgaand aan het verlof.

Als een werknemer het tegoed tijdens onbetaald verlof opneemt, wordt de gewenste uitkering periodiek door de levensloopinstelling overgemaakt aan de werkgever, die na inhouding van de verschuldigde belasting het geld overmaakt naar de werknemer.

Een werknemer mag niet in hetzelfde kalenderjaar zowel bij het spaarloon als bij de levensloopregeling geld inleggen; tegelijkertijd geld opnemen mag wel.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl