startpagina     sitemap     contactMachinebreukverzekering

Tijdens het productie- en/of onderhoudproces kan er veel mis gaan. Simpelweg door onzorgvuldigheid of foute bediening, maar ook door een verkeerd voltage, water of een machine die beschadigd raakt doordat er tegenaan wordt gestoten. De machinebreukverzekering is special voor dit soort schades bedoeld en dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiele schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

Indien de machine gerepareerd kan worden, worden de reparatiekosten vergoed, tot maximaal de schade op basis van dagwaarde van de machine. Met de eventuele waarde van de restanten en de opruimingskosten van de totaalverloren machine wordt bij de schadevergoeding rekening gehouden.

De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom. Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking. Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastroferisico's (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).

Als een productiemachine uitvalt, kan dit grote financiële consequenties hebben. Naast de materiele schade aan machines en installaties kan de bedrijfsschade tot zeer grote financiële gevolgen leiden. Het noodgedwongen niet kunnen gebruiken van de machines en installaties kan zelfs de continuiteit van het bedrijf in gevaar brengen. Met een bedrijfsschadeverzekering wordt dit risico afgedekt. In het geval het stilstand ten gevolge van een gedekt evenement wordt de bedrijfsschade (bijvoorbeeld de achterblijvende bedrijfswinst, vaste lasten zoals salarissen en dergelijke, en noodzakelijk te maken kosten ter voorkoming of beperking van de bedrijfsschade) gedekt.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl