startpagina     sitemap     contactBedrijfsrechtsbijstandverzekering

In ieder bedrijf zijn bepaalde bedrijfsrisico’s aanwezig. Het kan voorkomen dat de leverancier van uw productiemachine zijn garantieverplichting niet nakomt. Wellicht verwaarloost uw huisbaas het onderhoud aan uw bedrijfsgebouw waardoor u uw werkzaamheden niet goed kunt verrichten. Of u dient uw werknemer door te betalen omdat die arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een ander. In al dit soort gevallen wilt u de schade natuurlijk op de veroorzaker verhalen. Zo kunnen alledaagse zaken flink uit de hand lopen en ontaarden in juridische conflicten. Soms met zeer ingrijpende gevolgen. U kunt dan zelf gaan procederen, maar de kosten hiervan zijn vooraf niet te overzien en zullen u er veelal van weerhouden een procedure te starten.

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u het recht op juridische adviezen op een aantal van tevoren overeengekomen rechtsgebieden. In principe wordt die bijstand verstrekt door de verzekeraar, maar in bepaalde situaties kunt u tevens een beroep doen op een advocaat naar uw eigen keuze. Voor zaken die onder de polis vallen, krijgt u rechtshulp van deskundige juristen en indien nodig wordt geprocedeerd om uw gelijk te halen. Zo blijft u nooit met het gevoel zitten dat het wellicht anders had gekund.

Niet alle zaken vallen echter binnen de dekking van de bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Geen dekking is er onder meer voor geschillen naar aanleiding van:
  • subsidies door de overheid
  • belastingrecht
  • faillissement van verzekerde
  • kredietverlening en beleggingen door of aan de verzekerde
  • rechtspersonen- en vennootschapsrecht
  • auteurs- en merkenrecht, met uitzondering van handels- en domeinnaam
De polis kent een wachttijd (meestal drie maanden). Lopende zaken of juridische geschillen die in de lucht hangen, vallen dus buiten de dekking. U kunt alleen aanŽspraak maken op rechtsbijstand als u kunt aantonen dat u de gebeurtenis bij het afsluiten van de verzekering niet kon voorzien. Voor een aantal beroepsgroepen zijn speciale rechtsbijstandverzekeringen ontworpen, die op de betreffende branche zijn afgestemd.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl