startpagina     sitemap     contact

Beloningsbeleid medewerkers Prior Financiële Diensten BV

Doel beloningsbeleid

AFM en DNB houden beide toezicht op het beheerst beloningsbeleid. Zij zien erop toe dat van beloningen geen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s. De AFM richt zich daarbij op de risico’s van het beloningsbeleid voor de zorgvuldige behandeling van klanten. DNB richt zich op alle risico’s van het beloningsbeleid die de soliditeit van de onderneming kunnen aantasten.

Deze regels gelden voor alle financiële ondernemingen in Nederland, dus banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners. Het beheerst beloningsbeleid heeft betrekking op alle personen binnen een onderneming, niet alleen op bestuurders.

Er liggen twee principes ten grondslag aan een beheerst beloningsbeleid:

Principe 1. Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met een focus op de langetermijnbelangen van de onderneming.

Principe 2. Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere belanghebbenden, of andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichtingen.

Hieronder zullen wij kort weergeven hoe wij uw belangen gewaarborgd hebben in onze interne processen.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van consumenten als gevolg van ons beloningsbeleid. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd en geëvalueerd.

Intern beloningsbeleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. Voorop in onze dienstverlening staat dat wij onze relaties integer, passend en klantgericht adviseren. Wij streven naar een langetermijnrelatie met onze klanten, waarbij wij hen in alle facetten van hun persoonlijke en/of zakelijke leven financieel adviseren. Wij willen onze relaties helpen hun financiële doelstellingen te behalen, waarbij wij financiële risico’s zoveel mogelijk willen beperken en voorkomen.

Ook in onze bedrijfsstrategie willen wij voor ons eigen bedrijf financiële risico’s zoveel mogelijk beperken en voorkomen. Van onze medewerkers eisen wij dat zij handelen in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. Uitgaande van de aansturing op kwaliteit van ons advies, verzekerd door uitgebreid opgestelde klantprofielen, het "vier ogen" principe en interne borging in het administratieproces kunnen wij in onze interne bedrijfsvoering de belangen van onze klanten waarborgen.

Vaste salarissen medewerkers

De beloning voor de medewerkers wordt jaarlijks vastgesteld door de directie. De werknemers hebben een vast salaris en hebben geen prestatieafspraak, betreffende de beloning. De hoogte van de vaste salarissen zijn marktconform. Wij toetsen dit aan de hand van de in de branche beschikbare benchmark gegevens. Niemand van onze medewerkers ontvangt een provisie gedreven beloning. De directie vergoedt, naast het vaste salaris, de kosten van beroepsopleidingen voor het personeel.

Voor al onze medewerkers gelden de volgende gedragseisen:
  • Integer, passend en klantgericht adviseren;
  • Streven naar lange termijn relaties met klanten;
  • het voorkomen en beperken van financiële risico’s bij onze klanten en voor ons eigen bedrijf.
Het volgende gedrag willen wij in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid tegengaan:
  • Het adviseren van een te hoog verzekerd bedrag, een te hoge premie of een te lange duur, dat niet in het belang van de klant is;
  • Het adviseren van slechte of risicovolle producten, het maken van te hoge kosten of het niet zorgvuldig doorlopen van het adviesproces, die imagoschade bij het bedrijf kunnen veroorzaken of de continuïteit in gevaar brengen;
  • Het sluiten van zoveel mogelijk producten of een sterke voorkeur voor een bepaald product of een bepaalde verzekeraar, dat niet in het belang van de klant is.
Onze medewerkers worden op dit gedrag regelmatig beoordeeld en aangestuurd.

Beloning directie

Directie ontvangt het salaris wat minimaal aan een DGA uitbetaald dient te worden. Tevens wordt dividend toegekend indien de resultaten dat toelaten.

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.
E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl