startpagina     sitemap     contactWGA-Eigenrisicodragen

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Het gevolg van deze wijziging is dat u vanaf 2007 het WGA-risico niet meer verplicht bij het UWV dient te verzekeren. De WGA voorziet in de mogelijkheid van eigenrisicodragen voor de werkgever. Ieder bedrijf met personeel is standaard via het UWV verzekerd. Vanaf 1 januari 2006 beslist u dus zelf waar u het WGA risico verzekerd. Doet u niets dan blijft u bij het UWV

U kunt het 'zelf' dragen door uit het publieke bestel (UWV) te treden en dit risico onder te brengen bij een verzekeraar. WGA-eigenrisicodrager worden, betekent dat u ervoor kiest om het niet langer bij het UWV verzekerd te houden, maar dat u zelf een verzekering afsluit. De werkgever betaalt in dat geval zelf de WIA-uitkeringen aan zijn werknemers voor de duur van maximaal 10 jaar en is geen gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. De WGA eigen risicodragenverzekering is bedoeld om WGA-uitkeringen te verlenen aan de werkgever die eigenrisicodrager is. De bepaling van de hoogte en de duur van de WGA-uikering blijft in handen van het UWV. Het financiële belang van de verzekeraar en de werkgever bestaat eruit dat bij succesvolle re-integratie de uitkeringslasten niet meer voor hun rekening komen. Als dit bij de verzekeraar beter verloopt dan bij het UWV heeft de werkgever daar uiteindelijk financieel voordeel bij.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl