startpagina     sitemap     contactANW-hiaatverzekering werknemers

In veel pensioenregelingen wordt rekening gehouden met een nabestaandenpensioen. Dit pensioen is er op gebaseerd dat uw medewerkers vanuit de Algemene nabestaandenwet (ANW) een volledige uitkering krijgen. Deze wet is in 1996 gewijzigd. Daardoor zullen de meeste mensen niet meer in aanmerking komen voor een weduwen-/weduwnaarsuitkering wanneer de echtgeno(o)t(e)/ partner overlijdt. De uitkering wordt namelijk gekort ingeval sprake is van inkomen uit arbeid of daarmee gelijkgesteld inkomen. Er ontstaat dan een ANW-gat. Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de (huwelijks)partner, niet in alle gevallen recht heeft op een uitkering vanuit de overheid. Bij het wegvallen van uw medewerker kan zijn of haar partner en/of kinderen in grote financiële problemen komen doordat een deel van het inkomen wegvalt. De ANW-hiaatverzekering is dan ook een onmisbaar onderdeel in het arbeidsvoorwaardenpakket van de werkgever. Daarmee kunt uw als werkgever eenvoudig en voordelig helpen het inkomensrisico bij overlijden te verkleinen.

U kunt het ANW-gat voor uw medewerkers dichten door middel van een collectieve ANW-hiaatvoorziening zodat de partners en/of kinderen van uw medewerkers niet onverzorgd achterblijven. De nabestaanden zijn dan beschermd tegen inkomensverlies bij overlijden van uw medewerker.

De verantwoordelijkheid voor een aanvullende nabestaandenvoorziening ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever kan de kosten afstemmen op het eigen budget en niet in de laatste plaats, de verzekering kan goed worden ingebouwd in een bestaande pensioenregeling.

U kunt de premie geheel voor eigen rekening nemen, maar u kunt de premie ook geheel of gedeeltelijk door uw medewerkers laten betalen. De premie die u voor uw rekening neemt, kunt u volledig ten laste brengen van het bedrijfsresultaat.

De werknemerspremie houdt u in op het brutosalaris. Dit betekent dat hierover geen loonbelasting en sociale premies verschuldigd zijn.

De voordelen op een rij:
  • u beschermt al uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van het ANW-hiaat;
  • u en uw medewerkers profiteren van een collectief tarief;
  • u versterkt uw arbeidsvoorwaardenpakket;
  • de werkgeversbijdrage is aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
  • bij een werknemersbijdrage wordt de premie ingehouden op het brutoloon van uw medewerkers. Over de premie worden geen belasting en sociale premies geheven.
Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl