startpagina     sitemap     contactZiekteverzuimverzekering

Als een medewerker ziek wordt, kan dat heel vervelende gevolgen hebben. U moet vervanging regelen en u moet eventueel ook zorgen dat de vervanger wordt ingewerkt. Dat kan met kosten gepaard gaan. Bovendien loopt het salaris (of een deel daarvan) door zonder dat daar iets tegenover staat. Als de ziekte lang duurt, betaalt u maximaal 2 jaar tenminste 70 procent van het loon. De CAO die in uw bedrijfstak geldt, kan een hoger percentage voorschrijven.

Op de ziekengeldverzekering kan de loonschade worden verzekerd, eventueel aangevuld met werkgeverslasten voor de over het loon te betalen premies sociale verzekeringen, enzovoort. De verzekeraar stopt de uitkering als uw medewerker weer aan het werk gaat.

Bij een ziekteverzuimverzekering hebt u altijd een eigen risico. Wat dat betreft zijn er twee mogelijkheden:
  • een eigen risico in tijd (in de vorm van een wachttermijn of wachtdagen). Hierbij neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.
  • een eigen risico in geld (in vaktermen: een stop-loss-verzekering). Bij de stop-loss-verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar.
Wat is ook belangrijk is dat de verzekeraars verrichten steeds meer inspanningen om te voorkomen dat uw medewerkers langdurig ziek worden. Of, als dat toch gebeurt, dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Preventieve maatregelen, wachtlijstbemiddeling, snelle interventies in geval van dreigend lang verzuim en een actieve begeleiding van zieke werknemers dragen hier aan bij. Dankzij deze ondersteuning heeft u een lager ziekteverzuim. Bovendien helpt het u te voldoen aan de strenge eisen die de wet ‘Poortwachter’ aan u stelt ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongeschiktheidsinstroom.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl