startpagina     sitemap     contactGeld- en Fraudeverzekering

Geld en geldswaardig papier in uw bedrijf brengt risico’s met zich mee. Met deze verzekering kunt u zich indekken tegen risico’s als brand, vals geld, beroving en diefstal.

De fraudeverzekering dekt de directe schade die verzekerde lijdt ten gevolge van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude. Hierbij is ook de directe schade verzekerd die verzekerde lijdt als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld ten laste van de verzekerde als gevolg van fraude.

Onder fraude (waaronder meestal computerfraude) wordt verstaan verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

Fraude is uitsluitend gedekt als deze is gepleegd door personeel van de verzekeringnemer. Fraude door een directeur van het verzekerde bedrijf is alleen gedekt als de directeur niet tevens de eigenaar is. Een directeur van bijvoorbeeld een NV of BV valt wel onder de dekking zolang deze maar niet een meerderheid van de aandelen bezit.

Geldverzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast). Ook gedekt is diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

Afhankelijk van uw onderneming en het verzekerde bedrag zal de premie worden opgesteld. Hierbij worden vaak ook eisen gesteld aan preventiemaatregelen.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl