startpagina     sitemap     contactGoederen- en inventarisverzekering

De financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een fikse storm kunnen de financiële positie van een onderneming in gevaar brengen. In geval van beschadiging of verlies van goederen of inventaris dient een en ander opnieuw aangeschaft te worden. De bedrijfsactiviteiten mogen immers niet stil komen te liggen.

De goederen- en inventarisverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer schade als gevolg van:
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Brandblussing
 • Storm
 • Luchtvaartuigen of zaken die daarvan of daaruit vallen
 • Waterschade
 • Inbraak of poging daartoe
 • Diefstal na braak
 • Aanrijding of aanvaring
 • Vergoeding voor de kosten van het opruimen van de restanten
 • Schade door inductie
 • Aanvullende uitkering ter dekking van bijkomende kosten
 • Verblijf van goederen elders ter bewerking, opslag enzovoort
Doorgaans is ook gevolgschade gedekt. Dat is de schade die uw goederen en inventaris oplopen door een gebeurtenis elders (bijvoorbeeld een brand in het naastgelegen bedrijfspand).

Ook zaken die zich op uw grond bevinden zijn meeverzekerd. U kunt dan denken aan lichtreclames, een slagboom of tuinmeubilair. Geld en andere waardepapieren zijn meeverzekerd tot een bepaald maximum.

Daarnaast biedt de goederen- en inventarisverzekering dekking voor opruimingskosten en bereddingskosten. Opruimingskosten zijn de kosten die u maakt om het pand leeg te krijgen bij bijvoorbeeld een brand. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Bereddingskosten zijn de kosten die u maakt om een dreigend gevaar te bezweren. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat water het pand dreigt binnen te dringen en de voorraad alvast in veiligheid wordt gebracht.

De goederen- en inventarisverzekering dekt niet de schade door:
 • Molest, atoomkernreacties, aardbevingen en overstromingen
 • Vandalisme
 • Opzet van de verzekerde
U zult altijd contact moeten houden met uw verzekeraar over belangrijke veranderingen in uw inventaris en in uw bedrijfsactiviteiten. Hij moet op de hoogte worden gebracht als u een extra machine aankoopt of ineens andere producten gaat maken. Doet u dat niet, dan kan de dekking vervallen.

Het is van belang om de te verzekeren waardes zo nauwkeurig mogelijk op te geven, al dan niet op taxatiebasis, zodat u geen gevaar loopt dat er in geval van schade sprake is van onderverzekering. Indien sprake is van een fluctuerende goederenvoorraad zijn ook andere verzekeringsconstructies mogelijk die wij graag nader met u bespreken.

Het is vaak raadzaam als u uw goederen- en inventarisverzekering, uw gebouwenverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering bij een verzekeraar onderbrengt. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl