startpagina     sitemap     contactGebouwen- en opstallenverzekering

Uw bedrijfsgebouw vormt een vanzelfsprekende voorwaarde voor uw dagelijkse activiteiten. Wanneer uw pand wordt getroffen door brand of storm is dat bijzonder ingrijpend. Behalve dat betekent dat u niet door kunt met uw bedrijfsactiviteiten, wordt u ook nog eens geconfronteerd met kostbare herbouw. Als u niet op een dergelijk risico hebt geanticipeerd, zijn de gevolgen niet minder dan schrijnend.

Met een gebouwen- en opstallenverzekering zit u aan de veilige zijde van het verhaal. Bij gedeeltelijke of volledige herbouw is het uitgangspunt voor het verzekerd bedrag namelijk de herbouwwaarde.

De gebouwen- en opstallenverzekering dekt (al dan niet na uitbreiding van de polis) onder meer schade als gevolg van:
 • Brand, ontploffing en blikseminslag
 • Brandblussing
 • Storm
 • Luchtvaartuigen of zaken die daarvan of daaruit vallen
 • Waterschade
 • Inbraak of poging daartoe
 • Aanrijding of aanvaring
 • Vergoeding voor de kosten van het opruimen van de restanten
 • Schade aan fundamenten
 • Schade aan ruiten
 • Derving van huuropbrengsten
Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Het vaststellen van de herbouwwaarde blijkt na een calamiteit vaak niet eenvoudig. Zeker voor bedrijfsgebouwen is het daarom raadzaam om een taxatierapport te laten maken en dit aan uw polis te verbinden. Als de verzekerde waarde dan eenmaal juist is vastgesteld dient deze ook op peil te worden gehouden. Hiervoor kunt u het best een indexclausule in de polis laten opnemen. Uw polis, de verzekerde waarde en de verschuldigde premie worden dan jaarlijks met het indexcijfer aangepast.

Ook na uitbreidingen of verbouwingen aan uw bedrijfsgebouwen dient u uw polis altijd aan te (laten) passen. De U voert die aanpassing uit voordat de werkzaamheden starten, door het verzekerde bedrag te verhogen met in ieder geval de aanneemsom.

Wanneer de verzekering eenmaal loopt, dient u de verzekeraar op de hoogte te houden van alles wat de verzekerde waarde of de veiligheid van het pand kan beinvloeden. Het kan gaan om:
 • nieuwe buren (ofwel een ander bedrijf in het naastgelegen pand);
 • nieuwbouw in de directe omgeving van uw pand;
 • een verbouwing van uw pand (leg desnoods de plannen voor aan de verzekeraar!) herbouwwaarde van uw pand is dan immers gewijzigd;
 • een uitbreiding of inkrimping van uw machinepark;
 • wijziging van de eigendom.
Het is vaak raadzaam als u uw gebouwenverzekering, uw goederen- en inventarisverzekering en eventueel ook uw bedrijfsschadeverzekering bij een verzekeraar onderbrengt. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl