startpagina     sitemap     contactConstructie All Risk (CAR) - verzekering

Bouwen brengt risico's met zich mee, hoe professioneel er ook wordt gewerkt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch ernstige schade ontstaan aan het werk of aan naastgelegen panden. Denk maar aan schade door brand, instorting, verzakking, scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoorts. Een tegenvaller die vaak zodanige herstelkosten met zich meebrengt dat financiële reserves moeten worden aangesproken.

De Constructie All Risk-verzekering (CAR) biedt alle bij de bouw betrokken partijen dekking tegen materiele schade, die bij de uitvoering van het bouwproject op of rond de bouwplaats kan ontstaan.

De CAR-verzekering heeft vijf verschillende secties:
 • Het werk. Het werk betreft het bouwwerk inclusief de op het terrein aanwezige bouwmaterialen bestemd om in de bouw verwerkt te worden.
 • Aansprakelijkheid. Een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering. Gedekt is de aansprakelijkheid voor schaden aan derden en schade onderling tussen de verzekerden.
 • Bestaande Eigendommen. Dekking voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever die reeds aanwezig waren voor aanvang van de bouwwerkzaamheden.
 • Aannemersmaterieel (hulpmaterieel). Dekking voor schade aan, verlies of vernietiging van machines, werktuigen, gereedschappen, keten en loodsen.
 • Eigendommen van bouwdirectie en personeel. Dekking voor schade aan de op het werk aanwezige eigendommen van de bouwdirectie en van personen in dienst van verzekerde en werkzaam op het bouwterrein.
De CAR-verzekering is bedoeld voor:
 • aannemers
 • architecten
 • bouwbedrijven
 • installateurs
 • leveranciers
 • opdrachtgevers
 • bedrijven die bijvoorbeeld in eigen beheer een bouw realiseren
 • particulieren die in eigen beheer een (ver-)bouw willen realiseren
 • overheden
Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl