startpagina     sitemap     contactBeroepsaansprakelijkheid

Naast de AVB is er de mogelijkheid om een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Biedt de AVB dekking voor materiele en/of letselschade, deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die door u aan anderen wordt toegebracht.

Vaak wordt ook gesproken over "vermogensschade". Fouten kunnen niet alleen leiden tot materiele en/of lichamelijke schade, maar ook tot financiële schade. Een brief die te laat wordt verstuurd, een slordigheid in een tekst, een foutief rekensommetje, het kan allemaal verstrekkende gevolgen hebben. Dan kunnen er namelijk forse schadevergoedingen worden geeist.

Met name voor beroepsbeoefenaren is deze verzekering van groot belang. Denk hierbij aan de accountant, vertaler, fiscalist, boekhouder, makelaar, jurist, medici, assurantietussenpersonen e.d.

Wat verzekerd is, is het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf deze schade moet gaan vergoeden. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

Let wel: het gaat hier om de schade door beroepsfouten, en dan uitsluitend de financiële schade. De schade aan personen en zaken is niet gedekt. De schade die is ontstaan door fouten van uw medewerkers is uiteraard gedekt. Dat geldt ook voor fouten van mensen die u niet in dienst hebt, maar tijdelijk bij u zijn gedetacheerd. De verzekeraars hanteren verschillende polisvoorwaarden, al naar gelang de beroepsgroep waartoe u behoort. Het verkeerde advies dat u hebt gegeven, moet uiteraard wel liggen op uw eigen terrein. Als een architect een bouwkundig advies heeft verstrekt dat verkeerd uitpakt, kan hij een beroep doen op zijn verzekeraar. Een makelaar die hetzelfde doet, krijgt geen hulp. Bouwkundige adviezen zijn namelijk zijn terrein niet.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep.

De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Omdat de financiële belangen bij de verschillende beroepsbeoefenaren (accountants, makelaars, medici e.d.) enorm groot kunnen zijn, en bij gebleken aansprakelijkheid de te claimen schadeloosstellingen eveneens hoog kunnen uitvallen, adviseren wij u altijd en eigenlijk ook heel dringend om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl