startpagina     sitemap     contactAansprakelijkheid bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is absoluut noodzakelijk. In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, heeft u te maken met de overheid, werknemers, consumenten, afnemers en toeleveranciers. Zonder een AVB loopt uw onderneming de kans om simpelweg failliet te worden verklaard zodra een aansprakelijkheidsclaim wordt toegewezen en het bedrijf de schadeloosstelling niet kan betalen. De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle bedrijven en ondernemingen in Nederland. Het is daarbij niet van belang welke rechtsvorm het bedrijf heeft.

Door middel van de AVB bent u verzekerd:
  • het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een materiele schade en/of letselschade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf de schade moet gaan vergoeden
  • de schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk
  • schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen; deze milieuschadendekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein)
  • schade door een door uw bedrijf geleverd product (productaansprakelijkheid)
Een paar zaken worden door de meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen nadrukkelijk uitgesloten. De belangrijkste zijn:
  • geleidelijk ontstane milieuschade, zoals bijvoorbeeld het jarenlang lekken van olietanks; hiervoor moet een milieuschadeverzekering worden gesloten
  • schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken
  • schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
  • schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of de loonkosten, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

De AVB is de basis van uw bedrijfsverzekeringenpakket. Ieder bedrijf loopt immers het risico om een ander materiele- of letselschade toe te brengen. Hoe zorgvuldig en voorzichtig u en uw werknemers ook zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Prior Financiële Diensten voor een deskundig en onafhankelijk advies. U kunt uiteraard ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.E-mail:
Website:
Telefoon:
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36
Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473
www.kifid.nl